Field operations

  • Đầu tư và quản lý vốn đầu tư, trực tiếp sản xuất kinh doanh tại cảng hàng không, sân bay;
  • Đầu tư, khai thác kết cấu hạ tầng, trang bị, thiết bị cảng hàng không, sân bay; 
  • Cung ứng dịch vụ bảo đảm an ninh, an toàn hàng không;
  • Cung ứng các dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; các dịch vụ tại nhà ga hành khách, hàng hóa; dịch vụ thương nghiệp, bán hàng miễn thuế; các dịch vụ phục vụ sân đỗ tại các cảng hàng không, sân bay; các dịch vụ hàng không, dịch vụ công cộng khác tại cảng hàng không, sân bay; 
  • Dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ; kho hàng hóa; giao nhận hàng hóa;
  • Kinh doanh nhà hàng, ăn uống
  • Dịch vụ đại lý cho các hãng hàng không, các công ty vận tải, du lịch, các nhà sản xuất, cung ứng tàu bay, vật tư, phụ tùng, thiết bị tàu bay và các trang thiêt bị chuyên ngành hàng không. 

 

Gallery

 

System airports

 

Future schedule

 

MAILBOX FEEDBACK

 

Future schedule

 

MAILBOX FEEDBACK

0643 831 927 - 0902 694 899
0646 297 981 - 0903 831 540