Airline operations

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành công tốt đẹp

09/06/2015

Thực hiện chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 439-KH/ĐU của Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và Kế hoạch số 985-KH/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu tòan quốc lần thứ XII của Đảng, trong 2 ngày 05/6 và 06/6/2015, tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã long trọng tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Tham dự Đại hội có 188 đại biểu, đại diện cho trí tuệ của 2.625 đảng viên đến từ các tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Tổng công ty, những người đang ngày đêm miệt mài lao động với ý thức trách nhiệm và hiệu quả cao, góp phần làm nên thành tích của Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua.
Đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Phạm Quý Tiêu – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT, Thứ trưởng Bộ GTVT; Nguyễn Ngọc Đông – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT, Thứ trưởng Bộ GTVT; Đỗ Văn Thuật – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT; Lại Xuân Thanh – Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam; Vũ Quý Phàn - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ GTVT; Phạm Công Bổng - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ GTVT, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Đảng đoàn thể, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT; Lê Thị Thúy Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ GTVT, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ GTVT; Đòan Như Khương – Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT; Kiều Thị Kim Dung – Chuyên viên Ban tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT.
Đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng – Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội.
Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam nhiệm kỳ 2012 - 2015 được thành lập theo Quyết định số 85-QĐ/ĐU và Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty được chỉ định thành lập theo Quyết định số 86-QĐ/TV ngày 18/4/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT. Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam hiện có 6 tổ chức Đảng cơ sở, 32 chi bộ trực thuộc, với tổng số 2.625 đảng viên.
Đại hội tập trung vào 4 nội dung: 1 - Tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2012 – 2015 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; 2 - Thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu tòan quốc lần thứ XII của Đảng và Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; 3 - Bầu BCH Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020; 4 - Bầu Đòan đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Trong nhiệm kỳ 2012 - 2015, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam luôn nhân được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ và  Lãnh đạo Bộ GTVT. Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã phát huy sức mạnh đòan kết, chủ động, sáng tạo, nhạy bén, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, dự đóan đúng tình hình đã lãnh đạo, chỉ đạo Tổng công ty hòan thành tốt  nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo an ninh an tòan trong mọi tình huống, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu một cách tòan diện.
Lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hòan thành tốt nhiệm vụ chính trị, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh
Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty đã lãnh đạo thành công việc chuyển đổi hợp nhất 3 Tổng công ty: Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc, Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung và Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam thành Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Bộ GTVT; nhanh chóng kiện tòan tổ chức bộ máy và thiết lập hệ thống quản trị doanh nghiệp thống nhất trong tòan Tổng công ty, nhanh chóng ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.
Việc hợp nhất 3 Tổng công ty là một chủ trương đúng đắn đã được Đảng ủy Tổng công ty lãnh đạo thành công đã tạo sức mạnh to lớn cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cả về nguồn nhân lực và nguồn vốn để thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa hệ thống Cảng hàng không Việt Nam, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại.
Tổng công ty đã thực hiện tốt Quy hoạch chiến lược phát triển hệ thống các cảng hàng không trong cả nước; xây dựng chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2020; xây dựng đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2012 – 2015; thực hiện công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015 – 2020; xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty giai đoạn 2015 – 2020 và tầm nhìn  đến năm 2030, đảm bảo lực lượng lao động của Tổng công ty có khả năng đáp ứng 100% nhu cầu về tổ chức, quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng các cảng hàng không, sân bay.
Đảng ủy Tổng công ty đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững, hiệu quả. Nhiệm kỳ vừa qua, Tổng công ty luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo an ninh an tòan hàng không trong mọi tình huống, phát triển sản xuất kinh doanh với tốc độ cao và ổn định, kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn, thu nhập và đời sống tinh thần của người lao động ngày càng cải thiện và nâng cao, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước, đảm bảo an ninh quốc phòng.
Sản lượng hành khách, hàng hóa vận chuyển, số chuyến bay cất hạ cánh, tổng doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách của Tổng công ty năm sau đều tăng cao so với năm trước. Trong 3 năm (2012 – 2014), Tổng công ty đã phục vụ trên 132,608 triệu lượt hành khách, tăng trung bình 12,3%/năm; phục vụ an tòan tuyệt đối cho trên 1,006 triệu lượt chuyến bay, tăng trung bình 8,3%/năm; vận chuyển trên 2,284 triệu tấn hàng hóa – bưu kiện, tăng trung bình 12%/năm; tổng doanh thu đạt 34.569 tỷ đồng, tăng trung bình 16%/năm; lợi nhuận trước thuế đạt 4.630 tỷ đồng, tăng trung bình 17%/năm; nộp ngân sách nhà nước 4.626 tỷ đồng, tăng trung bình 40%/năm; vốn chủ sở hữu Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tăng từ 14.805 tỷ đồng (khi hợp nhất năm 2012) lên 19.833 tỷ đồng (năm 2014), tăng 33,96%.
Các đại biểu tham dự Đại hội
Đảng ủy Tổng công ty luôn chú trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện nhiều chính sách, giải pháp để xây dựng và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty. Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí.
Tổng công ty đã thực hiện tốt công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, đổi mới doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thực hiện thành công cổ phần hóa Công ty SASCO, Công ty SAGS theo đúng lộ trình; thành lập Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài; thóai vốn tại Công ty cổ phần vận tải hàng không miền Nam và tiếp tục thoái vốn tại một số công ty con, công ty liên kết; thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam theo đúng tiến độ phê duyệt của Bộ GTVT.     
Đầu tư hiện đại hóa hệ thống cảng hàng không
Thực hiện Nghị quyết 13 (khóa XI) của BCH Trung ương Đảng về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, trong đó kết cấu hạ tầng giao thông phải đi trước một bước để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành hành không theo quy hoạch của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải, những năm vừa qua, Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ, thực hiện tốt chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa hệ thống cảng hàng không trong cả nước trong điều kiện ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước.
Tổng công ty đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh cùng nguồn vốn của Chính phủ và vốn vay ODA, đầu tư hàng chục dự án (trong đó chủ yếu đầu tư từ nguồn vốn Quỹ đầu tư phát triển của Tổng công ty) phát triển kết cấu hạ tầng các cảng hàng không, trong đó có nhiều dự án lớn mang tầm cỡ quốc gia, có ý nghĩa quyết định trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước, làm thay đổi diện mạo các cảng hàng không, trong đó có các dự án lớn như: Dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Nội Bài; Dự án đầu tư xây dựng Nhà khách VIP A – Cảng HKQT Nội Bài; Dự án cải tạo và mở rộng Nhà ga quốc nội – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất; Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Phú Quốc; Dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách - Cảng hàng không Vinh; Dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách - Cảng HKQT Cát Bi; Dự án đầu tư xây dựng Khu hàng không dân dụng Cảng hàng không Phù Cát; Dự án đầu tư xây dựng Khu hàng không dân dụng -  Cảng hàng không Thọ Xuân…
Đến nay, tất cả các cảng hàng không cấp 1, cấp 2 thuộc Tổng công ty đều được trang bị hệ thống đèn tín hiệu, đài ILS, hệ thống quan trắc khí tượng tự động..., tạo cơ sở cho các cảng hàng không đủ điều kiện để khai thác trong vòng 10 đến 15 năm tới. Kết quả đầu tư mới, nâng cấp, mở rộng trong các năm qua đã tăng năng lực khai thác các cảng hàng không của Tổng công ty từ 40 triệu hành khách/năm lên 80 triệu hành khách/năm.
Các dự án đầu tư của Tổng công ty đã và đang xây dựng đều thực hiện đúng quy hoạch, hòan thành đúng tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng theo thiết kế, khi đưa vào sử dụng đều phát huy ngay hiệu quả kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng.
Đảm bảo an ninh an tòan, nâng cao chất lượng dịch vụ
Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tổng công ty đặc biệt quan tâm đến công tác đảm an ninh an toàn hàng không. Tổng công ty đã đề ra và triển khai nhiều biện pháp về quản lý điều hành bay, quản lý cảng hàng không, quản lý địa bàn; ban hành hệ thống các văn bản, quy chế, quy định về công tác an ninh, an tòan hàng không đồng bộ và tòan diện; chủ động xây dựng, triển khai hệ thống quản lý an tòan hàng không (SMS); tăng cường và phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, các đơn vị nghiệp vụ trong công tác an ninh, an toàn, phòng chống tội phạm thâm nhập qua hoạt động hàng không dân dụng...
Tổng công ty luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay trong mọi tình huống, không để xảy ra vụ việc nào uy hiếp đến an ninh, an toàn hàng không. Tổng công ty đã phục vụ, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho hơn 1 triệu chuyến bay đi/đến, trong đó có hàng ngàn chuyến bay chuyên cơ và chuyến bay tăng cường an ninh ở mức độ cao.
Song song với đầu tư hiện đại hóa hạ tầng cảng hàng không, Tổng công ty luôn trú trọng đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ hành khách. Các cảng hàng không được đầu tư, nâng cấp, đạt tiêu chuẩn quốc tế đã thu hút các hãng hàng không đến khai thác, lượng hành khách đi/đến ngày càng tăng.
 
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tổng công ty đã cơ bản giải quyết tình trạng quá tải tại các sân bay trong thời gian cao điểm, các dịp lễ, tết. Các khu vực chờ lên máy bay và khu vực làm thủ tục được sử dụng một cách hiệu quả, bố trí đầy đủ ghế ngồi chờ cho hành khách; các quầy làm thủ tục check-in được sắp xếp với số lượng và vị trí hợp lý, tạo không gian thông thoáng, tạo sự tiện lợi cho hành khách đi/đến sân bay. 
Phong trào xây dựng văn hóa công sở, văn hóa trong giao tiếp với khách hàng được đẩy mạnh. Tổng công ty thực hiện phong trào “4 xin”, “4 luôn”, tạo ấn tượng tốt và hành ảnh thân thiện trong lòng hành khách, đặc biệt đối với khách quốc tế khi đến Việt Nam. Đoàn thanh niên các cảng hàng không thường xuyên tổ chức phong trào “Thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ đơn vị dịp cao điểm”, bổ sung lực lượng tại các khu vực đông khách như khu vực check-in, soi chiếu an ninh... để hướng dẫn hành khách, giúp đỡ người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, hành khách có con nhỏ.
Dịch vụ hàng không và phi hàng không được mở rộng và nâng cao chất lượng. Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS), Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS) ngày càng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, chất lượng dịch vụ đạt tiêu chuẩn ISAGO; dịch vụ phi hàng không của Công ty SASCO và các cảng hàng không ngày càng phong phú, đa dạng với chất lượng, giá cả hợp lý, đáp ứng yêu cầu của hành khách.
Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tổng công ty thường xuyên quán triệt thực hiện đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, nhất là của Ban cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ GTVT; phát huy tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, giữ vững nề nếp và nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt Đảng; triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hiện tượng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống. Tăng cường giáo dục rèn luyện, nâng cao năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Thực hiện tốt công tác tổ chức và cán bộ, công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng. Đảng bộ Tổng công ty 3 năm liên tục đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”.
Đảng ủy Tổng công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động, phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, có lề lối hoạt động tốt, luôn là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua của đơn vị. Hằng năm, Công đoàn và Đoàn thanh niên của Tổng công ty đều đạt danh hiệu “Vững mạnh, xuất sắc”. 
Đồng chí Phạm Quý Tiêu – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT, Thứ trưởng Bộ GTVT phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2015 – 2020, xây dựng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam phát triển hiệu quả và bền vững, giữ vững an ninh an toàn hàng không, đầu tư hoàn chỉnh hệ thống cảng hàng không trong cả nước theo hướng hiện đại, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thương mại, mở rộng hợp tác đầu tư, xây dựng nguồn nhân lực, phát triển các loại hình dịch vụ hàng không và phi hàng không chất lượng cao tại các cảng hàng không; hoàn thiện việc chuyển đổi mô hình Tổng công ty sang Công ty cổ phần đạt hiệu quả; giữ vững và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; triển khai và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty; kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, vững vàng trước mọi khó khăn thử thách; mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết nhất trí cao, giữ vững danh hiệu Đảng bộ Tổng công ty “Trong sạch vững mạnh” toàn nhiệm kỳ.
Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
nhiệm kỳ 2015 – 2020 ra mắt Đại hội
 
Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu cơ bản giai đoạn 2015 – 2020: Theo đó, sản lượng hành khách tăng bình quân 12%/năm, đạt 95 triệu hành khách vào năm 2020; sản lượng hàng hóa – bưu kiện tăng bình quân 10%/năm và đạt 1,5 triệu tấn hàng hóa – bưu kiện vào năm 2020; số chuyến bay hạ cất cánh tăng bình quân 7%/năm, đạt 550.000 lần chuyến vào năm 2020; tổng doanh thu tăng bình quân 5%/năm; lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 2%/năm.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Quý Tiêu – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT, Thứ trưởng Bộ GTVT, thay mặt Lãnh đạo Bộ GTVT đã nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành GTVT và góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước. Thứ trưởng đề nghị, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đầu tư phát triển hạ tầng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của ngành hàng không, phát huy hiệu quả các công trình đầu tư, quản lý khai thác cảng hiệu quả, đảm bảo an ninh an tòan hàng không, nâng cao chất lượng dịch vụ tương xứng với hạ tầng đã được đầu tư, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng.
Các đại biểu được bầu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Nguyên Hùng – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Lê Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc và đồng chí Hồ Minh Tiến – Phó Tổng Giám đốc tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy.
Đại hội đã bầu 69 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Với tinh thần dân chủ, tập trung, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã tập trung ý chí, phát huy tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, thực sự là Đại hội của trí tuệ, đòan kết, đổi mới, hội nhập và phát triển, thể hiện ý chí, niềm tin, nguyện vọng của tòan thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong tòan Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.
Văn phòng Tổng công ty

 

Gallery

 

System airports

 

Future schedule

 

MAILBOX FEEDBACK

 

Future schedule

 

MAILBOX FEEDBACK

0643 831 927 - 0902 694 899
0646 297 981 - 0903 831 540