Airline operations

Phát triển đội ngũ đảng viên mới, xây dựng chi bô Cảng hàng không Côn Đảo ngày càng vững mạnh

16/03/2018

Phát triển đội ngũ đảng viên mới, xây dựng chi bộ Cảng hàng không Côn Đảo ngày càng vững mạnh

Năm 2017 Chi bộ Cảng hàng không Côn Đảo có 17 đảng viên. Chi bộ luôn coi việc phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ chính trị thường xuyên và quan trọng nhằm tăng cường, củng cố và xây dựng đội ngũ đảng viên của Chi bộ phát triển vững mạnh về số lượng và chất lượng. Qua quá trình đào tạo, bồi dưỡng, Chị bộ Cảng hàng không Côn Đảo đã chọn được những quần chúng ưu tú nhất trong công tác chính quyền và đoàn thể.

Trong tháng 2 và tháng 3 năm 2018, Chi bộ đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú. Trong số đội ngũ đảng viên phát triển có 01 đồng chí  thuộc bộ phận Văn phòng Cảng, 01 đồng chí thuộc bộ phận An ninh.

Tại lễ Kết nạp đảng, các đảng viên mới dõng dạc  tuyên thệ dưới lá cờ Tổ quốc, lá cờ Đảng và dưới sự chứng kiến của toàn Chi bộ với quyết tâm thực hiện tốt bản lĩnh chính trị, nhiệm vụ được giao đóng góp vào sự phát triển của Cảng hàng không Côn Đảo. Đồng chí Dư Kim Thăng – Bí thư Chi bộ đã ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu trong thời gian qua của các đảng viên mới và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí với mong muốn đội ngũ đảng viên mới tiếp tục không ngừng nỗ lực, phấn đấu góp phần xây dựng chi bộ cảng hàng không Côn Đảo ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Lễ kết nạp đảng viên mới ngay từ những ngày đầu năm 2018 tạo khí thế tích cực, là nguồn động lực to lớn cho quần chúng Cảng hàng không Côn Đảo tiếp tục nêu cao tinh thần học hỏi, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Quý khách vui lòng click vào link để xem chi tiết

Phát triển đội ngũ đảng viên mới, xây dựng chi bô Cảng hàng không Côn Đảo ngày càng vững mạnh

 

 

Gallery

 

System airports

 

Future schedule

 

MAILBOX FEEDBACK

 

Future schedule

 

MAILBOX FEEDBACK

0643 831 927 - 0902 694 899
0646 297 981 - 0903 831 540