Tin tức hoạt động

Tổ chức lựa chọn đơn vị thuê mặt bằng cung ứng dịch vụ phi hàng không tại Cảng hàng không Côn Đảo

05/01/2018

Tổ chức lựa chọn đơn vị thuê mặt bằng cung ứng dịch vụ phi hàng không tại Cảng hàng không Côn Đảo

Xem tất cả...
Tổ chức lựa chọn đơn vị thuê mặt bằng cung ứng dịch vụ phi hàng không tại Cảng hàng không Côn Đảo

05/01/2018

Tổ chức lựa chọn đơn vị thuê mặt bằng cung ứng dịch vụ phi hàng không tại Cảng hàng không Côn Đảo

Xem tất cả...
Tổ chức lựa chọn đơn vị thuê mặt bằng cung ứng dịch vụ phi hàng không tại Cảng hàng không Côn Đảo

05/01/2018

Tổ chức lựa chọn đơn vị thuê mặt bằng cung ứng dịch vụ phi hàng không tại Cảng hàng không Côn Đảo

Xem tất cả...
Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thuê mặt bằng cung ứng dịch vụ tại Cảng hàng không Côn Đảo

22/12/2017

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thuê mặt bằng cung ứng dịch vụ tại Cảng hàng không Côn Đảo

Xem tất cả...
Tổ chức đàm phán lựa chọn đơn vị được nhượng quyền khai thác vận tải hành khách bằng taxi tại CHK Côn Đảo

19/12/2017

Tổ chức đàm phán lựa chọn đơn vị được nhượng quyền khai thác vận tải hành khách bằng taxi tại CHK Côn Đảo

Xem tất cả...

<<Previous1234Next>>

 

Thư viện hình ảnh

 

Hệ Thống cảng hàng không

 

Lịch bay dự kiến

 

HỘP THƯ GÓP Ý

 

Lịch bay dự kiến

 

HỘP THƯ GÓP Ý

0643 831 927 - 0902 694 899
0646 297 981 - 0903 831 540


Thiết kế bởi NBCMedia